PINAR DÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş.

PINAR DÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş.

About

1979 yılında bir Ege limanı olan İzmir'in Pınarbaşı ilçesinde ilk ocağımızı yaktık. O gün bugündür; madencilikten denizciliğe, makine endüstrisinden enerji sektörüne, üretime hayat veren çelikler döküyoruz. Firmamız, konumu sayesinde dünyanın her yerine kolaylıkla kara, deniz ve hava yolu ile teslimat yapabilme imkanına sahiptir. Gerek teknolojik yatırımlarımız, gerekse uzun yıllara dayanan tecrübemizle uluslararası standartlara uygun çelik döküm imalatı yapmaktayız. Tek parçada 5000 Kg ağırlığa kadar aşınmaya, darbeye, yüksek ısıya ve korozyona dayanıklı çelik döküm üretmekteyiz. VİZYONUMUZ / MİSYONUMUZ Amacımız; şirketimizin, çelik döküm alanında kalite ve değer odaklı, çevreye saygılı, güvenilir, verimli bir kuruluş olarak varlığını sürdürerek, sektördeki değişime ve gelişime öncülük edecek yaptırımları gerçekleştirmektir. KALİTE POLİTİKAMIZ Amacımız, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak kalitede ürünler üreterek, iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü, satış ve karımızı arttırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Pınar Döküm A.Ş.'nin tüm süreçlerde öngörülen kalite seviyesini yakalamak ana hedefimizdir. Bu bağlamda daha az hurda ve daha fazla güvenilir ürün sağlayan kalite, üretim ve verimlilik faktörleri de oldukça önemlidir. Çalışanlarımızın bilgi seviyelerini geliştirmek, maliyetlerimizi düşürmek, üretim verimliliğimizi artırmak temek hedeflerimizdir. Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda kalite yönetim sistemi prensipleri, tüm bölümlerimizin çalışmalarında esas alınacaktır. Bütün bölümler, bu kalite sisteminin bütünlüğü içinde çalışmakla yükümlüdürler. Amaç ve hedeflerimizi yerine getireceğimizi, istemin etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz. ÇEVRE POLİTİKAMIZ Gelecek kuşaklara miras bırakacağımız çevreyi sağlıklı devredebilmek için; sürdürülebilir kalkınmayı benimsemeyi, bu doğrultuda gerekli uygulamaları gerçekleştirmeyi ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ederiz. Tüm faaliyetlerimizi planlarken ve uygularken; çevre performansını artırmak, faaliyetlerimizin çevreye etkilerini değerlendirip iyileştirmek, girdilerimizi etkin ve verimli biçimde kullanmak, atıkları kaynağında azaltmak başlıca ilkelerimizdir. Çelik dökümde, iyileştirebilir atık yöntem planları ve ilgili kanunlar ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların uygun şekilde bertarafını taahhüt ederiz. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Firmamızda kanunlara ve mevzuatlara uygun faaliyet gösterilmesi en önemli esaslardandır. Çalışanlarımızın katılımıyla yürürlükteki İSG kanun ve mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyulacağını taahhüt ederiz. Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız İSG'den sorumludur. Çalışanlarımızın kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile gerekli eğitimler verilecek, bilinçlenmeleri ve farkında olmaları sağlanacaktır. Çalışma alanlarındaki tehlikeler tespit edilip olası riskler önlenecektir. Kuruluşumuzda tehlikeli olası risklerin tespitini ve denetimini sağlamak için gerekli kaynakların ayrılacağını, her türlü iş kazalarının, yaralanmaların ve meslek hastalıkların önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılarak sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sunulacağını taahhüt ederiz. İSG performanslarımız düzenli olarak değerlendirilecektir. Tüm çalışanlarımızın İSG bilinciyle çalışmalarını sağlayarak iş kazalarının, yaralanmaların ve meslek hastalıkların sıfıra indirilmesi hedeflenmiştir.
Keywords
Videos

Contact Information

ADDRESS
Kemalpaşa Caddesi No. 326 Pınarbaşı/Bornova İzmir, Türkiye
PHONE
+90(232) 479 29 29
EMAIL
ierdogan@pinardokum.com.tr
If you can't reach the company please send us an email to iddmib@immib.org.tr

Other Sectors

}